Pomoc adwokacka w przypadku podziału majątkowego

Adwokat Gdańsk

Postępowanie o nabyciu spadku może zadziwić Cię swoją zawiłością. Jeśli nie chcesz dać się zaskoczyć na sali sądowej, lepiej wesprzyj się o ramię dobrego adwokata, który ma pojęcie o sprawach spadkowych.

Kto może dziedziczyć?

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie kręgu spadkobierców dziedziczących po zmarłym – a zatem ustalenie, czy dana osoba jest spadkobiercą, czy nie. Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci, sporządzonym przez spadkodawcę za życia. W rozporządzeniu takim spadkodawca co do zasady wskazuje osoby, które mają po nim dziedziczyć i proporcję w jakiej ma to następować. W przypadku braku testamentu, o tym kto jest spadkobiercą decydują przepisy ustawy. W obu przypadkach pomoc adwokata będzie niezbędna, bo osoby powołane mogą albo przyjąć spadek, albo go odrzucić.

W przypadku odrzucenia przez osoby wymienione spadku

Odrzucenie spadku wiąże się z tym, że osoba nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe, ale również nie obejmować majątku spadowego. Często zdarza się, że ludzie przyjmują spadek, ale nie mają pojęcia o długach spadkowych zmarłej osoby. W takim przypadku ustawodawca przewidział możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożenia oświadczenia co do przyjęcia spadku, jeśli spadkobierca pozostawał pod wpływem błędu lub groźby.

Kancelaria adwokacka Gdańsk

Groźby i oszustwa ze strony najbliższej rodziny

W sytuacji, w której strony nie mogą dojść do porozumienia w podziale majątku zapisanego w spadku przez osobę docelową, kancelaria adwokacka Gdańsk umożliwi dojście do kompromisu pomiędzy dwoma stronami i rozwiązanie spraw, które bez jego pomocy mogą się ciągnąć latami. W wypadku braku kompromisu, adwokat zaskoczy Cię asami trzymanymi w rękawie do samego końca rozprawy sądowej, zaskoczy zarówno Ciebie jak i sąd, i pomoże wywalczyć określoną kwotę pieniężną Ci przysługującą.

Oferta przedstawiona Ci przez adwokata Gdańsk jest w pełni wizerunkiem autorytetu społecznego budowanego przez lata, a opartego na zaufaniu klienta i zaangażowaniu ze strony usługodawcy. Nie musisz obawiać się braku zrozumienia ze strony prawnika. Przeprowadzał on znacznie poważniejsze sprawy spadkowe, których rozwiązywanie zajmowało swój okres czasu. Z tego względu wykaże się odpowiednią cierpliwością i wyłoży Ci zawiłe prawo względem dziedziczenia przez Ciebie spadku.

Author: admin